Czynniki determinujące zachowanie managera

Czynniki determinujące zachowanie manageraJakie czynniki determinują zachowania managera?

Istnieje wiele czynników, które znacząco wpływają na zachowanie kierownika. Czynniki te można podzielić na trzy podstawowe grupy: czynniki związane z osobą kierownika, czynniki związane z jego podwładnymi oraz czynniki sytuacyjne.

Więcej…

 

Cechy osoby przedsiębiorczej

PrzedsiębiorcaJak stać się osobą przedsiębiorczą? Cechy osoby przedsiębiorczej. Dlaczego to samo działanie dla jednych okazuje się przepisem na sukces, a u innych kończy się fiaskiem? Czy istnieje jakiś sposób na powodzenie? Okazuje się, że sekretem pomyślności w biznesie może być posiadanie pewnych cech, które ujęte razem noszą miano przedsiębiorczości.

Więcej…

   

Kim jest inwestor i jakie są jego zadania?

InwestorInwestor to osoba, która ma wkład finansowy w działania gospodarcze, które w przyszłości mają przynieść zamierzone wcześniej korzyści. Przeznaczanie pieniędzy na dany cel to inwestowanie mające na celu rozwój oraz osiąganie zysków. Na inwestorze spoczywa wielka odpowiedzialność, dlatego powinien on być osobą dojrzałą oraz rozważną. Ważna jest także wytrwałość oraz samozaparcie, aby po porażce mógł nadal logicznie myśleć oraz podejmować kolejne kroki.

Więcej…

 

Ekonomia - podstawowe pojęcia

EkonomiaEkonomia jest nauką, która zajmuje się wykorzystywaniem przez społeczeństwo ograniczonych zasobów do produkowania odpowiedniej ilości dóbr i usług. Dzieli się ona na mikroekonomię i makroekonomię.

Więcej…