Jak analizować oferty banków podczas wybierania kredytu mieszkaniowego?

Analiza ofert bankowychKredyt na zakup mieszkania to poważna decyzja w życiu, dlatego powinna być podejmowana z rozwagą. Przed wyborem kredytu mieszkaniowego powinniśmy dokładnie przeanalizować wszystkie najważniejsze aspekty z tym związane. W ten sposób możemy uchronić się przed niewłaściwą decyzją i np. wysokimi kosztami kredytu.

Sprawdźmy, co powinnyśmy brać pod uwagę, wybierając kredyt mieszkaniowy.

Pamiętaj o RRSO

Podstawowym czynnikiem, jaki powinniśmy sprawdzić analizując kredyty mieszkaniowe jest rzeczywista roczna stopy oprocentowania kredytu. Ten wskaźnik, podawany w każdej umowie kredytowej, mówi nam jakie będę rzeczywiste koszty kredytu przez cały rok. Na RRSO składa się nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również m.in. początkowa prowizja banku i np. koszty ubezpieczania kredytu. W ten sposób wiemy ile dokładnie wyniosą nasze odsetki.

Obowiązkowy wkład własny

Ważnym czynnikiem jest także wysokość wkładu własnego (LtV), który jest wymagany w przypadku wszystkich kredytów mieszkaniowych. Kwota wkładu własnego zależy od wysokości udzielanego kredytu. W 2015 roku jest to 10% wartości kredytu. Wkład własny w następnych latach będzie rósł, odpowiednio: w 2016 roku - 15%; w 2017 roku - 20%.

Kredyt? Na jak długo?

Na wybór kredytu mieszkaniowego ma wpływ okres kredytowania. Im dłuższy czas, na jaki zaciągany jest kredyt, tym większe koszty ponosi kredytobiorca. Obecnie banki oferują kredyty na 25 lub 35 lat. KNF rekomenduje udzielania kredytów mieszkaniowych na okres maksymalnie 35 lat. Warto też pamiętać, że dłuższy okres kredytowania oznacza, że dłużej będziemy obciążeni kosztami kredytu.

Waluta kredytu

Jeszcze do niedawna, zaciągając kredyt mieszkaniowy można było zdecydować się na walutę w jakiej będzie spłacany kredyt. W tej chwili banki odchodzą od udzielania kredytów walutowych, głównie przez doświadczenia związane z tzw. frankowiczami. Wybierając kredyt warto przestrzegać zasady, że powinniśmy zaciągać kredyt w walucie, w której zarabiamy.

Zabezpieczanie kredytu

Zaciągając kredyt mieszkaniowy, kredytobiorca musi przedstawić odpowiednie zabezpieczanie. Najczęściej tym zabezpieczeniem jest kupowana nieruchomość. W takiej sytuacji, kwota kredytu według rekomendacji KNF, nie może wynieść więcej niż 90% wartości nieruchomości co wiąże się z wkładem własnym. Dodatkowo wartość ta zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Wiele produktów "spakowanych" w kredyt

Wybierając kredyt mieszkaniowy powinniśmy również sprawdzić, czy bank w ramach kredytu oferuje dodatkowe usługi. Mogą to być produkty bankowe, które mogą być nam nieprzydatne lub powiększać koszt kredytu. W wielu przypadkach banki razem z kredytem oferują dodatkowo ubezpieczanie, na wypadek gdybyśmy mieli problem ze spłatą naszego zobowiązania. Oczywiście podwyższa to kosz kredytu. Również wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować dodatkowymi kosztami. Może to być kilkuprocentowa prowizja należna od kwoty nadpłaty.

Podsumowując, najważniejszą kwestią związaną z kredytem mieszkaniowym jest koszt całego zobowiązania. Warto również pamiętać, że banki obecnie wymagają od kredytobiorców wkładu własnego. Należy również zwrócić uwagę na to, co jeszcze dodatkowo jest oferowane przez bank w ramach kredytu mieszkaniowego.

Źródło: www.oferty-kredytow.com.