Lokata terminowa - wady i zalety

Lokata terminowaJak powszechnie wiadomo funkcjonowanie banków jest finansowane poprzez przychody z oprocentowania kredytów. Innym ich źródłem pozyskiwania środków finansowych, są pieniądze, które dają im na przechowanie osoby fizyczne. Wkłady te nazywamy lokatami.

Lokata terminowa to faktycznie jedna z najwygodniejszych form oszczędzania ze wszystkich tych, które uważa się za bezpieczne. Lokaty terminowe to zamrożenie kapitału na pewien okres czasu, który ustalany jest z góry przez bank. Podpisując umowę z bankiem na otwarcie takiej lokaty zgadzamy się na to, że bank przez określony czas będzie dysponował naszymi pieniędzmi, a na zakończenie naliczy nam odsetki, czyli nasz zarobek. Każda lokata terminowa posiada swoje oprocentowanie. To właśnie na jego podstawie możemy wyliczyć ile uda nam się zarobić na takiej lokacie.

Opłacalność zakładania lokat terminowych

Lokaty terminowe Występują one w dwóch rodzajach, jako długoterminowe i krótkoterminowe. Lokata długoterminowa zazwyczaj jest wysokooprocentowana to do tej pory trudno było spotkać dobrze oprocentowana lokatę krótkoterminową. Czasami zdarzają się wyższe oprocentowania, ale wiążą się one z koniecznością założenia rachunku w danym banku lub wpłaceniem kwoty nie niższej niż ustalona przez bank. W ostatnich latach nastąpił wzrost oprocentowania lokat krótkoterminowych w bankach ponieważ zabiegają one o klientów.

Pamiętajmy jednak, że oprocentowanie najczęściej podawane jest w skali roku. Jeśli więc otwieramy lokatę tylko na 3 miesiące to otrzymamy 3/12 oprocentowania, czyli odsetek za taką inwestycję. Oprocentowanie lokat terminowych może być bardzo zróżnicowane. Zależy to właściwie od dwóch czynników. Oprocentowanie lokat jest tym wyższe im większy jest minimalny próg wpłaty. Jednym słowem im więcej musimy na lokatę wpłacić na start tym większy procent możemy dostać. Drugim warunkiem jest czas trwania lokaty. Im dłużej nasze pieniądze mają być na lokacie zamrożone tym oprocentowanie także może być większe. Na wysokość oprocentowania wpływają także różnorodne promocje w ofercie banku, ale to już jest indywidualna polityka każdego banku. Najczęściej wyższe oprocentowanie lokat otrzymują nowi klienci danego banku.